Taxă de vizitare muzeu

Expoziția permanentă:
- adulți - 16 lei
- preșcolari, elevi - 4 lei
- studenți, grup adulți - 8 lei

Taxă de fotografiere și filmare: 10 lei

Bine ați venit!

O primă expoziţie muzeală în Târgu Neamţ a luat fiinţă în anul 1940, ca urmare a cercetărilor arheologice efectuate la Cetatea Neamţ. Amintita expoziţie, intitulată ,,Muzeul Cetăţii Neamţ”, a fost organizată în cadrul Şcolii nr. 2 şi se poate afirma că atunci s-au pus bazele primului muzeu de istorie din localitate.

Din nefericire, în anul 1944, cea mai mare parte a colecţiei respective s-a risipit şi abia în 1957 se reia proiectul amenajării unui muzeu. Pentru că atunci se împlineau 500 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare, s-a considerat necesar ca respectivul eveniment să fie celebrat şi prin înfiinţarea unor expoziţii cu caracter muzeal. Realizarea acestora a fost încredinţată prof. D. Constantinescu, care pune bazele a două muzee: Muzeul Cetăţii Neamţ şi Muzeul raional ,,Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ. Cu toată voinţa şi puterea de muncă de care a dat dovadă prof. D. Constantinescu, instituţiile muzeale vor cunoaşte numeroase momente de ,,reorganizare”, datorită faptului că au fost mutate în diferite locaţii.

Deşi la început a avut caracter mixt, profilul Muzeul Raional ,,Ştefan cel Mare” Târgu Neamţ se va axa ulterior pe istorie, cu o expoziţie de bază care fusese constituită din diverse piese arheologice provenite de la Cetatea Neamţ şi din binecunoscutul sit de la Târpeşti.

După pensionarea prof. D. Constantinescu, la conducerea muzeului a venit Cecilia Andrei, dar pentru o scurtă perioadă de timp, din 1961 până în 1964, când director al instituţiei va fi numit Alexandru Artimon.

Aşa cum o arată documentele de arhivă, se pare că din nou a fost schimbat sediul muzeului, iar expoziţia de bază a fost reorganizată. Cu toate acestea, merită menţionată bogata activitate arheologică desfăşurată în acei ani, când au fost efectuate cercetări în mai multe situri reprezentative pentru zona de nord-est a judeţului Neamţ.

Din 1967 până în 1975 director a fost prof. Ilie Untaru care se va implica destul de mult în activitatea muzeografică, dar a avut şi importante contribuţii pe plan arheologic, participând la săpături pe unele şantiere binecunoscute, cum au fost cele de la Târgu Neamţ, Davideni, Petricani, Nemţişor.

După 1975, vreme de trei ani a fost director prof. Gavril Luca, pentru că în 1978 muzeul va intra în componenţa Complexului Muzeal Judeţean Neamţ. După 1978, prof. Gavril Luca a continuat să activeze ca muzeograf la această instituţie până în 1985, timp în care a vernisat mai multe expoziţii temporare.

Din 1976 muzeul este transferat într-un nou sediu, în fosta Şcoală Domnească, a cărei construcţie a început în 1852 din iniţiativa domnitorului Grigore Alexandru Ghica. Noua expoziţie a fost inaugurată la 1 decembrie 1978.

În perioada 1985-1986 expoziţia de bază a fost reorganizată şi s-a axat pe meşteşugurile tradiţionale din zona de nord-est a judeţului Neamţ. Din acel moment profilul muzeului va fi de istorie şi etnografie.

Actuala expoziţie permanentă a fost deschisă în 2012 şi aduce în prim plan atât aspecte de ordin istoric şi arheologic, dar şi un bogat patrimoniu etnografic specific zonei submontane a Neamţului. Structura expoziţiei, modul de etalare, materialul ilustrativ şi cel tridimensional constituie doar câteva dintre elementele de atractivitate ale noului proiect muzeal.